Äggmärkning

Äggmärkningen ger besked om hur hönsen lever

Äggmärkningen* talar om hur äggen produceras, det vill säga hur hönan lever, hur hon bor och i vilken miljö hon vistas.

Siffer- och bokstavsraden (koden) på ägget berättar alltså om hönorna får gå ute och vilken typ av inredning som stallet har.

Koden på ägget talar också om i vilket land ägget är producerat och på vilken gård. Här framgår således vilken bonde (äggproducent) som har haft ansvaret för hönornas skötsel och produktionen av äggen. Koden talar till och med om vilket stall hönorna har hållits i, om äggproducenten har hönor i flera olika stall på sin gård.

* Äggmärkningen gäller i alla länder inom EU och kravet är att alla ägg ska vara stämplade (märkta) med den siffer- och bokstavskombination som vi berättar om på denna hemsida. Kravet gäller dock inte om producenten säljer direkt till konsument vid till exempel gårdsförsäljning. Kravet på märkning av ägg infördes den 1 januari 2004, enligt rådsförordning (EEG) 1907/90, handelsnormer för ägg och EU-kommissionens direktiv 2002/4/EG.

Produktionsmetod

Äggen indelas i fyra grupper med hänsyn till inhysningen och märks med kodsiffrorna 0-3 enligt följande.
0 = Ekologisk produktion
1 = Frigående utomhus
2 = Frigående inomhus
3 = Inredda burar

Höns som producerar ekologiska ägg går fritt i stora stallar. Beläggningen är något lägre än i övrig frigående produktion, d.v.s. max 6 höns per kvadratmeter tillgänglig yta. Hönsen ströbadar på golvet och har tillgång till sittpinnar i olika höjder och reden att lägga sina ägg i. Minst en tredjedel av golvytan ska vara täckt av ströbädd. Hönsen kan gå ut i gräsbevuxna rastgårdar, när vädret så tillåter. Minst 95% av fodret ska vara ekologiskt odlat..

Dessa hönor går helt fritt i stallet och har möjlighet att gå ut, varje dag året om. Varje höna som hålls frigående utomhus ska ha tillgång till fyra kvadratmeter utomhusyta i en rasthage. Här kan de sprätta, sandbada, leta mask och beta gräs. Vintertid ska de dagligen ha tillgång till en vinterträdgård under tak.

Höns i frigående inhysningssystem rör sig fritt inomhus i stora stallar med strö på golvet. Beläggningen är max 9 höns per kvadratmeter tillgänglig yta. Hönsen ströbadar på golvet och har tillgång till sittpinnar i olika höjder och reden att lägga sina ägg i. Hönorna äter ett väl sammansatt vegetabiliskt foder, där svensk fodersäd utgör huvuddelen av fodret.

Hönsen lever i små grupper om 8-10 höns, i burar som är inredda med värpreden, ströbad och sittpinnar. Minimimåttet har fastställts till 750 cm² per höna. Hönorna äter ett väl sammansatt vegetabiliskt foder, där svensk fodersäd utgör huvuddelen av fodret.

Ursprungsland

På varje ägg finns också angivet från vilket land ägget kommer. Det framgår av bokstavskombinationen, där till exempel SE står för Sverige, DK för Danmark och DE för Tyskland. När ägget är stämplat med SE, är det således värpt av en svensk höna.

Äggproducent och stall

De sista siffrorna i koden på äggen visar vilken lantbrukare (äggproducent) som har producerat äggen. Om äggproducenten har flera stall kan märkningen även visa från vilket av stallen som äggen kommer från. Detta är dock en frivillig märkning. Stallet anges i så fall med den sista siffran (efter bindestrecket).

De svenska äggproducenterna har moderna stallar inredda enligt den svenska djurskyddslagen. Totalt finns det cirka 7 miljoner värphöns i Sverige (2012) och varje ägg som säljs i butiken går att spåra ända tillbaka till den gård där äggen har producerats. Kravet på att ägget ska märkas gäller i alla EU-länder.
(Källa: Svenska Ägg)