Gårdens Packeri

Företaget är enbart inriktat på att paketera ägg ifrån frigående höns och kravproducerade ägg.
Gårdens packeri har packerinummer SE49 och är godkänt av livsmedelsverket.

Alsbo Ägg – Packeri

Packeriet med byggår 2001 består av en byggnad på 1900 kvadrat. I byggnaden ingår packeri, kyl lager, kontor samt personalutrymmen. Packmaskinen som används är en OMNIA FT 170 -2010 ifrån MOBA. En intilliggande emballagehall på 920 kvadrat byggdes under 2010 i samband med packmaskinsbyte och en utbyggnad av packeriet på 380 kvadrat. 2020 installerades en helautomatiserad robot på påläggarsidan.

Ägg packningen sker med ett kvalitetssäkrat flöde enligt HACCP och BRC, den globala standarden för livsmedelssäkerhet.

För att våra konsumenter skall få livsmedelssäkra ägg har vi styrt upp packeri verksamheten med detaljerade instruktioner och regelbundna kontroller. Regelbundna salmonellakontroller utförs på hönsen, samt att strikta hygienregler gäller i samtliga hönshus. Äggen märks upp med palletiketter för att få spårbarhet, och när äggen inkommer till packeriet utförs en mottagningskontroll.

I packeriet förvaras äggen i kylrum där temperaturen kontrolleras dagligen. Även i packeriet gäller strikta hygienregler för såväl personal som besökare. I packeriet genomgår äggen kvalitetskontroll, vägning och spårbarhetsmärkning. Allting sker maskinellt med hjälp av avancerad packeri utrustning som kontrolleras och underhålls enligt instruktioner. Äggen packeteras i förpackningar som märks med etiketter som talar om vilka ägg det är samt äggens hållbarhet.

För miljöns skull paketerar vi våra ägg i förpackningar som är tillverkade av oblekt, miljövänlig pappersmassa – Returfiber. Och Alsbo Ägg AB är anslutet till FTI, näringslivets system för återvinning av förpackningar.

Rengöring av packeri lokalen och dess utrustning sker enligt upprättade instruktioner och regelbundet utför vi interna revisioner för att kontrollera att alla instruktioner och kontroller genomförs som avsett.

Packeriet har packerinummer SE 49 och kontrolleras årligen av livsmedelsverket. Alsbo Ägg är dessutom certifierade för BRC/Livsmedelssäkerhet, KRAV, ISO 14001/Miljö och Certifierad Svensk Äggkvalitet (rosa checken).

KRAV-Ekologiska ägg

För att få märka en produkt ekologisk måste den följa EU:s regler för ekologisk produktion. EU:s regler omfattar hela ledet (t.ex. odling, djurhållning, livsmedelsförädling, märkning, import, kontroll och marknadsföring av ekologiska produkter). Vill man dessutom märka sina produkter med KRAV-logotyp behövs även en KRAV-certifiering. Alla ekologiska ägg som Alsbo ägg packar uppfyller även KRAVs regler.

Certifiering utförs av Kiwa (SE-EKO-01).

2020 installerade Alsbo ägg en robot (Moba MR50) som sköter påläggning av ägg till vår packmaskin.
Syftet var att effektivisera produktion samt förbättra arbetsmiljön för personalen.
Vi är mycket nöjda med investeringen, då roboten både har förenklat för våra anställda samt ökat företagets produktionseffektivitet.
Investeringen medfinansierades med bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landskapsutveckling.

Alsbo ägg har tillsammans med bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landskapsutveckling investerat under 2019 med solceller för att ytterligare ta ett steg i sitt miljöarbete. Vi kan stolt säga att vi packar våra ägg med egen solenergi.