Alsbo Ägg AB är ISO, KRAV & BRC Certifierade

Packeriet på Alsbo Ägg AB Miljö- och Kvalitetscertifierade sig år 2002 Vilket garanterar att vi arbetar på ett strukturerat sätt med miljö- och kvalitetsfrågor. Packeriet blev även BRC Certifierade år 2004.

För att minska vår miljöpåverkan har vi upprättat ett miljöledningssystem enligt kraven i SS-EN ISO 14001:2015.

BRC Global Standard for food Safety är enkelt beskrivet en Standard för Livsmedelssäkerhet. BRC Ledningssystemet är baserad på åtaganden ifrån högsta ledningen och HACCP ( Haccard Analysis Critical Control Point – ett angreppssätt där man steg för steg hanterar sina livsmedelssäkerhetsrisker ).

Certifieringsorgan är Kiwa Sverige SAI som utför årliga revisioner vid Alsbo Ägg AB.

Alsbo Ägg AB har upprättat policy för Miljö, Kvalitet samt Livsmedelssäkerhet. (Se Policy)

Ladda ner certifikat:

ISO 14001
KRAV
BRC
Svensk Äggkvalitet Packeri

Alsbo Ägg AB är anslutna till Repa och FTI, näringslivets system för återvinning av förpackningar.

 

 

Intyg Repaanslutna/emballage återvinning

Kvalitets, miljö- och livsmedelssäkerhetpolicy

KVALITETSPOLICY

Alsbo Ägg AB skall tillhandahålla ägg enbart ifrån frigående och ekologisk produktion i hög och tillförlitlig kvalitet och som uppfyller gällande lagstiftning och kundernas krav och förväntningar.

Alla ägg har dokumenterad spårbarhet och är äkta (dvs. hönsägg). Varorna skall levereras i oskadat skick och i rätt mängd och tid. Alla ägg som hanteras ska vara certifierade för Svensk äggkvalitet.

Vi levererar endast ägg som vi själva skulle vilja köpa (dvs. hela, rena och korrekt märkta).

MILJÖPOLICY

Alsbo Ägg AB skall arbeta för ett resurssnålt och miljövänligt framtagande av ägg hela vägen från producent till konsument. Våra visioner är att erbjuda de godaste äggen, den bästa djurhållningen och med så liten påverkan av vår gemensamma miljö som möjligt.

Alsbo arbetar ständigt med att förbättra miljöledningssystemet och följer aktuella lagar, förordningar och bestämmelser.

LIVSMEDELSSÄKERHETPOLICY

Alsbo Ägg AB åtar sig till fullo att produktionen av ägg sker på ett hygieniskt riktigt och livsmedelssäkert sätt enligt Livsmedelsverkets föreskrifter.

Företaget skall ha en tillförlitlig och väl implementerad HACCP-plan baserad på Codex Alimentarius HACCP-principer, samt en god spårbarhet på sina produkter för att ytterligare förbättra livsmedelssäkerheten

Alsbo Ägg – Certifierad Svensk Äggkvalitet

Den garanterar att hanteringen uppfyller världens hårdaste krav inom djurvälfärd, livsmedelssäkerhet, smittskydd och produktkvalitet.

Läs mer om certifieringen på Svenska Äggs hemsida, Vilka krav ställs? – Svenska Ägg (svenskaagg.se)