Ägg från gårdar i din närhet

Kontrakterade gårdar i din närhet, garanterar kvalitet, leveranssäkerhet och effektiva transporter.

Alsbo Ägg har äggproducenter i ett nätverk från Delsbo i norr till Örebro i söder. Detta resulterar till att Alsbo ägg alltid kan leverera ägg för den lokala marknaden. Det är också viktigt att den geografiska spridningen finns inte minst vid eventuella smittorisker.

Anläggningsnummer

På alla ägg så finner du ett anläggningsnummer som talar om vilken gård ägget är producerat:

  • 402: Alsbo Ägg, Krylbo
  • 618: Rudolphis Lantbruk, Delsbo
  • 624: Berga Gård, Fjugesta
  • 700: Irvingsholms Gård, Örebro
  • 711: Munga Gård, Västerås
  • 722: Gästrike Ägg, Forsbacka
  • 763: Kinsta Hönsgård, Söderhamn
  • 894: Kyrkeby Växtodling, Örebro

Alsbo Ägg AB, Krylbo
Frigående höns

Gästrike Ägg AB, Forsbacka
Frigående höns

Berga gård, Fjugesta
KRAV/ekologiska höns

Irvingsholms Gård, Örebro
Frigående höns

Kyrkeby Växtodling AB, Örebro
KRAV/ekologiska höns

Rudolphis Lantbruk, Delsbo
Frigående höns

Vid hönsbyte hos våra kontrakterade gårdar kan äggen komma från andra gårdar