Ägg från gårdar i din närhet

Kontrakterade gårdar i din närhet, garanterar kvalitet, leveranssäkerhet och effektiva transporter.

Alsbo Ägg har äggproducenter i ett nätverk från Delsbo i norr till Örebro i söder. Detta resulterar till att Alsbo ägg alltid kan leverera ägg för den lokala marknaden. Det är också viktigt att den geografiska spridningen finns inte minst vid eventuella smittorisker.

Anläggningsnummer

På alla ägg så finner du ett anläggningsnummer som talar om vilken gård ägget är producerat:

  • 402: Alsbo Ägg, Krylbo
  • 722: Gästrike Ägg, Forsbacka
  • 624: Berga Gård, Fjugesta
  • 700: Irvingsholms Gård, Örebro
  • 894: Kyrkeby Växtodling, Örebro
  • 618: Rudolphis Lantbruk, Delsbo

Alsbo Ägg AB
Lilla Alsbo 5
775 96 Krylbo

Produktion: Frigående
Anläggningskod: 402

Gästrike Ägg AB
Box 15
818 03 Forsbacka

Produktion: Frigående
Anläggningskod: 722

Berga gård

716 92 Fjugesta

Produktion: Krav
Anläggningskod: 624

Irvingsholms Gård
Kyrkeby Mosås
705 94 Örebro

Produktion: Frigående
Anläggningskod: 700

Kyrkeby Växtodling AB
Kyrkeby Mosås
705 94 Örebro

Produktion: Krav
Anläggningskod: 894

Rudolphis Lantbruk
Wij 708
820 60 Delsbo

Produktion: Frigående
Anläggningskod: 618

Vid hönsbyte hos våra kontrakterade gårdar kan äggen komma från andra gårdar