Gårdens höns

God djurmiljö

Vårt familjeföretag har satsat målmedvetet på god djurmiljö och har därmed inte bara nöjt sig med att släppa hönsen fria inomhus, utan även byggt takade rastgårdar så att gårdens höns kan vistas utomhus när de själva vill. Dessutom har varje hönsgrupp sällskap av 4-6 tuppar. Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet har sett att hönsen blir lugnare och mindre aggressiva om de får ha tuppar hos sig. Hönsens och tupparnas tillgång till utevistelse har också visat sig vara bra, då de får en finare fjäderdräkt. När luckorna till rastgårdarna öppnas strömmar hönor och tuppar genast ut och börjar sandbada. Det är nämligen livsviktigt för en fågel att kunna hålla sina skyddande fjädrar i trim, och det gör de genom att ta sig ett sandbad.

Hönsens foder

Gårdens höns och tuppar utfodras med vegetabiliskt foder.

Eget kretslopp

Hönsgödseln körs ut på åkrarna och därmed kan gården stoltsera med ett naturligt kretsloppsystem.

Skaraforskare nöjda med Alsbo Ägg

Forskare har konstaterat att hönsen och tupparna hos Alsbo Ägg trivs bra med uterastgårdarna. Visst kostar det att låta hönsen gå ute både i form av arbete och mer foder men det är det värt för höns och tuppars trivsel.

– Det är viktigt att hönsen får komma ut, och här var de verkligt ivriga att få komma ut i en rastgård där de är skyddade, sade Kristina Odén från SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, när hon besökte Sören och Britt-Mari Rabbs företag Alsbo Ägg. Hon gillade överhuvudtaget de nya rastgårdar som byggts upp utomhus.

Hon kunde konstatera hur bra de frigående hönsen verkade trivas när de släpptes ut i de rastgårdar som har heltäckande tak, tätt hönsnät runt om och med skyddsplåtar en bit upp på nätet för att undvika att fåglar och gnagare kommer in i rastgården.

Visst går det att ha hönsen ute!

Att det inte skulle fungera att släppa ut hönsen i stordrift är ett omhuldat argument av dem som vill fortsätta att ha höns i bur. Efter ett besök hos Sören och Britt-Mari Rabb på Alsbo Ägg i Krylbo borde den mest pessimistiska burförespråkare tänka om.

– Vi gick helt över från burhållning till frigående system i början av 90-talet, berättar Sören. Det var Britt-Mari som drev på för att Alsbo Ägg skulle ställa om till frigående höns system.

Mer fakta om hönshållning

Läs mer om vad SLU-forskarna kom fram till när de studerade hönsen i Alsbo:

Hönshållning med rastgårdar och tuppar av Per Abrahamsson, SLU Publikationstjänst (pdf)