Alsbo Ägg har under året 2022 firat 40-års jubileum!