Alsbo ägg är med i projektet Livswäx. Föreningen utsågs till årets landsbygdsprojekt 2013 och tilldelades priset Ullbaggen.

Vinnarmotiveringen enligt följande:

”Föreningen LivsWäX har genom projektet stärkt positionen för mindre livsmedelsproducenter i Dalarna och Gävleborg. Nätverket har ökat försäljningen av lokal och regional mat till detaljhandel och restauranger. Genom utveckling av lokalt varumärke, gemensam kompetensutveckling, marknadsföring och samarbete har företagen skapat nya arbetstillfällen och ökat omsättningen”