Vinnarmotivering:

”Familjeföretaget Alsbo Ägg startade 1982 med äggproduktion och packeri av Sören och Britt-Mari Rabb. Företaget har idag 13 heltidsantsällda. Företagsledningen har en mycket väl genomtänkt miljö-, kvalitets- och hygienpolicy. Packeriet packar enbart ägg från frigående höns, samt KRAV-producerade ägg. Alsbo ägg har satsat målmedvetet på god djurmiljö bland annat med takade rastgårdar så att gårdens höns kan vistas utomhus när de själva vill. Alsbo Ägg har omsättningsökning, mycket goda nyckeltal och mycket god kreditvärdighet. Sören och Britt-Mari är god förebilder som företagare och med den företagsamhet samt konsekvent miljöarbetet som hittills visats, bådar det gott för framtiden.”

Vi tackar så mycket för utmärkelsen!
Sören och Britt-Mari