Ica Supermarket Dalagruppen, lanserar nu tillsammans med Alsbo Ägg egna ägg

– Ägg från gårdar i din närhet! Våra ägg har en tydlig koppling till närhet och miljö.
De produceras av Alsbo Ägg i Krylbo utanför Avesta vilket kopplar vära ägg till Dalarna.