Östersjöfonden 2018

Projekt Rädda Östersjön allt viktigare – Alsbo Ägg AB skänker 35 000 kronor till Nedre Dalälvens Intresseförening.


 

För fyra år sedan bestämde sig Alsbo Ägg för att bygga vidare på sitt miljöarbete, och börja göra skillnad, för vårt gemensamma vatten.  En Östersjöfond bildades i syfte att lyfta miljöfrågan och göra riktade ekonomiska insatser mot just Östersjön, ett vatten som mår dåligt och vi alla är beroende av. 2018 års pristagare har nu utsetts.
– Vi har kommit fram till att ge 2018 års pris till: Nedre Dalälvens Intresseförening, detta för att vi värdesätter deras arbete samt vill stödja deras arbete med ”Biosphere for Baltic” som lyfter fram biosfärområdenas roll i arbetet med att nå FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030. Projektet fokuserar på mål 14 om hav och marina resurser och drivs och finansieras av HAV, Havs- och Vattenmyndigheten. Det är Biosfärområden kring Östersjön som träffas och utbyter kunskap och erfarenhet om hur vi kan arbeta för att främja Östersjöns ekosystem.

Sören och Britt-Mari Rabb är både eldsjälar och miljövänner, och i 36 år har de drivit verksamheten i Alsbo Ägg i södra Dalarna, utanför Krylbo. Vi och våra kontrakterade äggproducenter i samverkan, vill vara delaktiga i att försöka rädda Östersjön.
Alsbo Ägg vill se ”ringar på vattnet”, att fler tar ansvar och engagerar sig.
– Vi vet att Östersjön tyvärr är ett av världens mest förorenade hav, och så länge det ser bra ut på den glittrande vattenytan är det tyvärr alltför få som inser hur allvarlig situationen egentligen är.

– Omgivningen och våra kunder tycker vår miljösatsning och den egna Östersjöfonden är bra. Det är dock inte alla som tar in våra Östersjöförpackningar i sitt sortiment med anledning av platsbrist i sina butikshyllor. En affär som löst detta på ett miljöanpassat och bra sätt är ICA Kvantum Åkrahallen i Sala. För fjärde året i rad, och dessutom på Äggets Dag fredag den 12 oktober, så kommer Alsbo Ägg AB att tilldela ett diplom till butiken i Sala, för sitt goda miljötänk och delaktiga engagemang för att hjälpa till att skydda, bevara och rädda Östersjön.

– Vår miljösatsning och den egna Östersjöfonden betyder oerhört mycket för oss själva, men den bör även vara viktig för alla andra. För dör haven så dör även vi, och vi har världens alla hav bara till lån av våra barn och barnbarn.

Fakta:
I statuterna för fonden framgår att mottagare av den årligt återkommande checken, med tillhörande diplom för förtjänstfulla insatser, ska vara en aktör som på olika sätt gör aktiva handlingar för att återställa, skydda och bevara Östersjöns miljö.

År 2015 gick priset till forskningscentrat Människa Teknik Miljö, MTM, vid Örebro universitet, tillika ett av tre referenslaboratorier i världen som samarbetar med FN:s miljöprogram.
Priset, fick de för sitt arbete med att kartlägga de stora problem som finns med mikroplaster i Östersjön.

År 2016 var Världsnaturfonden årets mottagare av fondpengar samt diplom för deras Östersjöarbete.

År 2017 tilldelades fondpengar och diplom till Stiftelsen Hållbara Hav Östersjön.

Om Alsbo Ägg:
Vi jobbar efter mottot att erbjuda ”högsta kvalitet från höna till butik”. Vår vision och miljöpolicy är att erbjuda de godaste äggen, och den bästa djurhållningen med så lite påverkan av vår gemensamma miljö som möjligt. Alsbo Ägg är Certifierade enligt ISO 14001/Miljö, KRAV, Svensk Äggkvalitet samt BRC, den globala standarden för Livsmedelssäkerhet.
Verksamheten drivs av Sören och Britt-Mari Rabb, och familjeföretaget har funnits sedan 1982.

Företaget har egen äggproduktion på gården samt även kontrakterade äggproducenter i närmiljön som förser varje dag regionen: från Örebro i söder till Sundsvall i norr, med ägg från hönor som är frigående och har det bra. Och på våra förpackningar är ursprunget en självklarhet, så att man kan se från vilken gård som äggen kommer.


PM Österjöfonden

PRESSMEDDELANDE

Vi kan tillsammans rädda Östersjön – Alsbo Ägg Östersjöfond skänker 20 000 kronor till Stiftelsen Hållbara Hav.

För tre år sedan bestämde sig Alsbo Ägg för att bygga vidare på sitt miljöarbete, och börja göra skillnad, för vårt gemensamma vatten. En Östersjöfond bildades i syfte att lyfta miljöfrågan och göra riktade ekonomiska insatser mot just Östersjön, ett vatten som mår dåligt och som vi alla är beroende av. Och idag den 27 oktober har 2017 års pristagare, Stiftelsen Hållbara Havs Verksamhetsansvariga Marmar Nekoro besökt Alsbo Ägg för att motta diplom och 20 000 kronor. Från och med idag är även Stiftelsen Hållbara Hav och Alsbo Ägg AB vänföretag.

– Vi och våra kontrakterade äggproducenter i samverkan, vill vara delaktiga i att försöka rädda Östersjön. Vi har kommit fram till att ge 2017 års pris till Stiftelsen Hållbara Hav för att vi värdesätter deras engagemang för att sprida kunskap om Östersjöns utsatthet, samt för att de verkar tillsammans med forskare, miljöorganisationer, politiker och näringsliv för en hållbar utveckling för hela Östersjöregionen. Och det är genom gott samarbete som det går att skydda, bevara och rädda världens alla hav.

Alsbo Ägg vill se ”ringar på vattnet”, att fler tar ansvar och engagerar sig.
– Vi vet att Östersjön tyvärr är ett av världens mest förorenade hav, och så länge det ser bra ut på den glittrande vattenytan är det tyvärr alltför få som inser hur allvarlig situationen egentligen är.

– Omgivningen och våra kunder tycker vår miljösatsning och den egna Östersjöfonden är bra. Det är dock inte alla som tar in våra Östersjöförpackningar i sitt sortiment med anledning av platsbrist i sina butikshyllor. En affär som löst detta på ett miljöanpassat och bra sätt är ICA Kvantum Åkrahallen i Sala. För tredje året i rad, och dessutom på Äggets Dag fredagen den 13 oktober, så tilldelades butiken i Sala diplom, för sitt goda miljötänk och delaktiga engagemang för att hjälpa till att skydda, bevara och rädda Östersjön.

– Vår miljösatsning och den egna Östersjöfonden betyder oerhört mycket för oss själva, men den bör även vara viktig för alla andra. För dör haven så dör även vi, och vi har världens alla hav bara till lån av våra barn och barnbarn.
Frågor besvaras av: Sören Rabb, 070-624 60 75 eller Britt-Mari Skrivargård Rabb, 070-662 75 04.

Mer att läsa om Stiftelsen Hållbara Hav finns att läsa här: stiftelsenhallbarahav.org

 


Projekt Rädda Östersjön allt viktigare – skänker 20 000 kronor till Världsnaturfonden WWF

2016-10-18
För två år sedan bestämde sig Alsbo Ägg för att bygga vidare på sitt miljöarbete, och börja göra skillnad, för vårt gemensamma vatten. En Östersjöfond bildades i syfte att lyfta miljöfrågan och göra riktade ekonomiska insatser mot just Östersjön, ett vatten som mår dåligt och vi alla är beroende av. 2016 års pristagare har nu utsetts.
Sören och Britt-Mari Rabb är både eldsjälar och miljövänner. I 34 år har de drivit verksamheten i Alsbo Ägg i södra Dalarna, utanför Krylbo.
– Vi och våra kontrakterade äggproducenter i samverkan, vill vara delaktiga i att försöka rädda Östersjön. Vi har kommit fram till att ge 2016 års pris till Världsnaturfonden, detta för att vi värdesätter deras stora räddningsaktion för världens alla hav. Vi tycker att deras hårdsatsning och specifika kampanjsajt med fokus på havsfrågor och även Östersjön är bra, och den är oerhört viktig ur informationssynpunkt.

Alsbo Ägg vill se ”ringar på vattnet”, att fler tar ansvar och engagerar sig.
– Vi vet att Östersjön tyvärr är ett av världens mest förorenade hav, och så länge det ser bra ut på den glittrande vattenytan är det tyvärr alltför få som inser hur allvarlig situationen egentligen är.

– Omgivningen och våra kunder tycker vår miljösatsning och den egna Östersjöfonden är bra. Det är dock inte alla som tar in vår Östersjöförpackning i sitt sortiment med anledning av platsbrist i sina butikshyllor. En affär som löst detta på ett miljöanpassat och bra sätt är ICA Kvantum Åkrahallen i Sala. För andra året i rad, och dessutom på Äggets Dag fredag den 14 oktober, så kommer Alsbo Ägg AB att tilldela ett diplom till butiken i Sala, för sitt goda miljötänk och delaktiga engagemang för att hjälpa till att skydda, bevara och rädda Östersjön.

– Vår miljösatsning och den egna Östersjöfonden betyder oerhört mycket för oss själva, men den bör även vara viktig för alla andra. För dör haven så dör även vi, och vi har världens alla hav bara till lån av våra barn och barnbarn.

Fakta:
I statuterna för fonden framgår att mottagare av den årligt återkommande checken, med tillhörande diplom för förtjänstfulla insatser, ska vara en aktör som på olika sätt gör aktiva handlingar för att återställa, skydda och bevara Östersjöns miljö.
2015 gick priset till forskningscentrat Människa Teknik Miljö, MTM, vid Örebro universitet, tillika ett av tre referenslaboratorier i världen som samarbetar med FN:s miljöprogram.
Priset, fick de för sitt arbete med att kartlägga de stora problem som finns med mikroplaster i Östersjön.
Mer att läsa om årets pristagare, Världsnaturfonden, finns att läsa här:
http://www.wwf.se/vart-arbete/hav-och-fiske/radda-ostersjon/1181754-radda-ostersjon-startsida

WWF Gåvobevis (pdf)


Alsbo Ägg sponsrar Dalälven Swim

Alsbo Ägg är stolt sponsor av ägg till projektet Dalälven Swim
– Alsbo Ägg AB Är stolt sponsor av ägg till Projektet Dalälven Swim och simmare Mats David Awesome Goldbergs Team. Projektets huvudsyfte är att öka medvetenheten kring miljöfrågor som nedskräpning och klimatkompensering. Dalälven, Östersjön, Lokal producerad Mat och Miljöfrågor ligger Dalapackeriet Alsbo Ägg AB i södra Dalarna varmt om hjärtat. Vi vet att Östersjöns ekosystem mår dåligt och vi vill bidra på något sätt. Vatten är en livsnödvändighet, och en räddad miljö är en förutsättning för kommande generationer. Därför stöder vi till fullo detta projekt och bidrar väldigt gärna med nyttiga, hälsosamma och lokalt producerade ägg. Det känns naturligtvis också självklart att äggen ligger förpackade i vår egna och unika Östersjöäggförpackning eftersom Dalälven mynnar ut i Östersjön i slutändan.
– Alsbo Ägg AB skänker 25 öre, per varje såld 18-packs Östersjöförpackning till en egen Östersjöfond. Pengarna ifrån den egna Östersjöfonden kommer sedan att delas ut 1 gång per år, till en organisation eller förening som Alsbo Ägg själva väljer ut. Mottagare av den årligt återkommande checken, med tillhörande diplom för förtjänstfulla insatser, blir till en aktör som på olika sätt gör aktiva handlingar för att återställa, skydda och bevara Östersjöns miljö.
– Alsbo Ägg är Miljöcertifierade sedan år 2002 och arbetar för ett miljövänligt framtagande av ägg hela vägen ifrån producent till konsument. Våra visioner är att erbjuda de godaste äggen, den bästa djurhållningen med så liten påverkan av vår gemensamma miljö som möjligt.
Vi önskar Mats David Awesome Goldberg Varmt Lycka till med simningen & Dalälven Swim.

Läs hela projektbeskrivningen här (pdf)


ÄGGETS DAG ICA Åkrahallen i Sala


På detta trevliga sätt så firade vi ÄGGETS DAG fredagen den 9 oktober vid ICA Åkrahallen i Sala
Se hela artikeln här

 


Äggpengar till fond för Östersjön

Avesta Tidning skriver om vår fond till förmån för Östersjön.
Läs artikel från Avesta Tidning här


Äggfond ska rädda Östersjön

Familjeägda Alsbo Ägg utanför Krylbo i Dalarna skänker 25 öre per sålt storpack ägg till en egen, nystartad fond för Östersjöns överlevnad.
Läs artikel från ATL (Lantbrukets affärstidning)


Minister besökte Alsbo Ägg

Elisabeth Svantesson, arbetsmarknadsminister, besökte familjeföretaget Aslbo Ägg i Krylbo 2014-02-12
Läs artikel från Avesta Tidning här


Äggfirma kämpar för lokalodlad mat

Alsbo ägg är med i projektet Livswäx. Förra veckan utsågs föreningen till årets landsbygdsprojekt 2013 och tilldelades priset Ullbaggen. ”Det är roligt att det uppmärksammas”, säger Sören Rabb, Alsbo Äggs ägare.
Läs hela artikel från Avesta Tidning