Alsbo Ägg investerar 12 miljoner

Alsbo ägg investerar cirka tolv miljoner kronor för att fördubbla effektiviteten i packeriet.
– Vi måste rationalisera för att hänga med, säger Sören Rabb, ägare av Alsbo Ägg.
Läs hela artikel från Avesta Tidning


Årets Företagare Avesta 2010

Vinnarmotivering:

”Familjeföretaget Alsbo Ägg startade 1982 med äggproduktion och packeri av Sören och Britt-Mari Rabb. Företaget har idag 13 heltidsantsällda. Företagsledningen har en mycket väl genomtänkt miljö-, kvalitets- och hygienpolicy. Packeriet packar enbart ägg från frigående höns, samt KRAV-producerade ägg. Alsbo ägg har satsat målmedvetet på god djurmiljö bland annat med takade rastgårdar så att gårdens höns kan vistas utomhus när de själva vill. Alsbo Ägg har omsättningsökning, mycket goda nyckeltal och mycket god kreditvärdighet. Sören och Britt-Mari är god förebilder som företagare och med den företagsamhet samt konsekvent miljöarbetet som hittills visats, bådar det gott för framtiden.”

Vi tackar så mycket för utmärkelsen!
Sören och Britt-Mari


Högtryck för eko-äggen

Svenskarna köper alltmer ekologiska ägg. För familjen Rabb i Krylbo ger köpkraften möjlighet till expansion
Läs repotaget om Alsbo Ägg i Reko
Reko